Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2008  jako řádné
číslo usnesení 2/42/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji popř. pronájmu pozemků parc. č. 1732/1, 1732/2 a 1732/3, k. ú. Košíře

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem pronájmu popř. prodeje pozemků parc. č. 1732/2 o výměře 21 m2 a 1732/3 o výměře 15 m2, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům garáží nacházejících se na těchto pozemcích a pozemku parc. č. 1732/1 o výměře 65 m2 tvořící přístup k těmto garážím
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ P5 k prodeji popř. pronájmu pozemků parc. č. 1732/1,1732/2 a 1732/3, k. ú. Košíře
Termín plnění: 25.01.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout