Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2008  jako řádné
číslo usnesení 2/41/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji popř. pronájmu pozemku parc. č. 1236/34, k. ú. Jinonice

OOA MHMP obdržel žádost společnosti OMV ČR, s. r. o. o prodej popř. pronájem pozemku parc. č. 1236/34 Jinonice
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje popř. pronájmu pozemku parc. č. 1236/34, k. ú. Jinonice o výměře 599 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti OMV Česká republika, s. r. o. - z důvodů narovnání právních vztahů
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k prodeji popří. pronájmu pozemku parc. č. 1236/34, k. ú. Jinonice
Termín plnění: 25.01.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout