Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 31/956/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Oznámení o ukončení nájmu a výzva k předání předmětu nájmu spol. EkoMotol CZ s. r. o.

MČ P5 vypověděla nájemní smlouvu č. 96/0/OOA/04 uzavřenou se spol. EkoMotol CZ s. r. o. z důvodů hrubého porušení smlouvy, smluvní vztah skončil dne 31. 5. 2014
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

znění předloženého Oznámení o ukončení nájmu a výzvy k předání nájmu spol. EkoMotol CZ s. r. o., se sídlem Kroftova 329/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 264 83 726, a jeho odeslání uvedené společnosti

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky, tj. odeslání oznámení a výzvy spol. EkoMotol CZ s. r. o.
Termín plnění: 13.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout