Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/1003/2014
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., člen rady MČ P5

Žádost o souhlas se Smlouvou o zřízení věcného břemene na parc. č. 364, k. ú. Radlice ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy podzemního kabelového vedení 1 kV na pozemku parc. č. 364, k. ú. Radlice dohodly na zřízení věcného břemene.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na parc. č. 364, k. ú. Radlice ve vlastnictví obce hlavního města Prahy, svěřená správa MČ P5  pro PREdistribuce a. s. se sídlem Praha 5 - Smíchov Svornosti 3199/19a  za cenu 21.630 Kč (+ DPH v zákonem stanovené výši) dle znaleckého posudku ze dne 12. května č. 1480-60/14

II.
Ukládá
1. Rafflovi Romanu, Ing., vedoucímu Odboru majetku
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene na parc. č. 364, k. ú. Radlice
Termín plnění: 31.07.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout