Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/999/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr MČ P5 na zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova jejich dovybavením o světelné indikátory osazenými do vozovky, které upozorňují na přítomnost chodce ve vozovce a detekci chodce před tímto přechodem, které upozorní řidiče na chodce chystajícího se přecházet vozovku, a to z prostředků MČ P5

II.
Ukládá
1. Brůhové Heleně , Ing., referentce
1.1. ve spolupráci s odborem dopravy Ú MČ P5 připravit zadání pro výběr zhotovitele a následně zajistit realizaci dovybavení přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova o světelné indikátory osazenými do vozovky, které upozorňují na přítomnost chodce ve vozovce a detekci chodce před tímto přechodem, které upozorní řidiče na chodce chystajícího se přecházet vozovku, a to z prostředků MČ P5
Termín plnění: 31.07.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout