Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/1004/2014
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., člen rady MČ P5

Žádost o vyhotovení dohody o využití pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 5

Žadatel Martin Pluháček, na základě plné moci ze dne 9. 6. 2014 od Správy řemesel s. r. o., požádal o vyhotovení Dohody na výše uvedený pozemek z důvodu zařízení staveniště v rámci akce " Oprava havarijního stavu střechy na budově č. p. 275/8, k. ú. Smíchov."
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

dohodu o využití části pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov pro firmu Správa řemesel s. r. o., Hlavní 7, Družec, PSČ 273 62

II.
Ukládá
1. Rafflovi Romanu, Ing., vedoucímu Odboru majetku
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Dohody o využití části pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 30.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout