33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/993/2014
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na odměnu ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov za II. čtvrtletí 2014
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

odměnu ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov za II. čtvrtletí 2014, dle neveřejné přílohy č. 1

II.
Ukládá
1. Kysilkové Šárce, Mgr., vedoucí Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. seznámit ředitelku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci nám. 14. října, Praha 5 - Smíchov s usnesením RMČ Praha 5
Termín plnění: 20.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0