Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/1007/2014
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Změna zapisovatelky školské komise Rady MČ Praha 5.

Radě městské části Praha 5 předkládám ke schválení změnu zapisovatelky školské komise.
Rada městské části Praha 5
I.
Odvolává
1.

Olivii Zemanovou ml. - referentku na OŠKS z funkce zapisovatelky školské komise

II.
Jmenuje
1.

Denisu Valentovou - asistentku vedoucí na OŠKS do funkce zapisovatelky školské komise

III.
Ukládá
1. Němcové Lence, Mgr., vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
1.1. seznámit osoby, kterých se změny týkají a školskou komisi s usnesením RMČ Praha 5.
Termín plnění: 20.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout