Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/994/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky domu č. p. 466 Pod Školou 5, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 466, pozemků parc. č. 526 (zastavěná plocha a nádvoří) a 527 (zahrada) vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka, oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu  č. p. Pod Školou 5, pozemků parc. č. 526 (zastavěná plocha a nádvoří) a 527(zahrada) vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci dle Zásad prodeje bytů městské části Praha 5 takto:

bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 29. 4. 2014
datum přijetí nabídky: 9. 6. 2014
velikost bytu: 2+1 59,20 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 592/9529
kupující: ... celková kupní cena: 1. 065. 600 Kč

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5 prodej b. j. domu č. p. 466, k. ú. Košíře oprávněnému nájemci
Termín plnění: 30.09.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout