Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/997/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Žádost Jiřího Prokeše o ukončení nájmu nebytového prostoru - garáže postavené na pozemku parc. č. 836/2, k.ú. Jinonice dohodou k 30.6.2014

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

... ... dohodou ke dni 30.6.2014

2.

Dohodu o skončení nájmu garáže (902) Na Hutmance s Jiřím Prokešem - dle přílohy

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Dohody o skončení nájmu garáže 902 Na Hutmance s Jiřím Prokešem
Termín plnění: 30.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout