33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/990/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Zveřejnění záměru změny rozlohy pronajaté části pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov - společnost VIVINS s. r. o. formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zveřejnění záměru změny rozlohy pronajaté části pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov - užívané společností VIVINS s. r. o. Arbesovo nám. 7, Praha 5, IČ 242 42 331, DIČ CZ242 42 331 z 6 na 14 m2 formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit zveřejnění záměru změny rozlohy pronajaté části pozemku
Termín plnění: 30.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0