Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/990/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Zveřejnění záměru změny rozlohy pronajaté části pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov - společnost VIVINS s. r. o. formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zveřejnění záměru změny rozlohy pronajaté části pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov - užívané společností VIVINS s. r. o. Arbesovo nám. 7, Praha 5, IČ 242 42 331, DIČ CZ242 42 331 z 6 na 14 m2 formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit zveřejnění záměru změny rozlohy pronajaté části pozemku
Termín plnění: 30.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout