Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/992/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Žádost MUDr. Jany Stejskalové, o ukončení NS dohodou ke dni 31. 7. 2014 a žádost společnosti Medifin a. s., o rozšíření předmětu nájmu, formou uzavření Dodatku č. 21 k NS ze dne 49/0/OOA/06 s účinností od 1. 8. 2014

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

ukončení nájemní smlouvy ze dne 1. 4. 2005, na pronájem nebytových prostor umístěných v budově B polikliniky Kartouzská 204/6, Praha 5, o celkové výměře 126,97 m2, za účelem vykonávání lékařské praxe, uzavřené s MUDr. Janou Stejskalovou, IČ 708 05 474, a to dohodou ke dni 31. 7. 2014

2.

záměr uzavření Dodatku č. 21 k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06, ve znění dodatků č. 1. - 20, uzavřené se společností Medifin a. s., IČ 624 16 804,  kterým se rozšíří předmět nájmu o prostory sloužící podnikání  č. 023, č. 024,  č. 030, č. 035, č. 036, č. 037, č. 038, části čekárny a části chodby o celkové výměře 126,97 m2, umístěné v přízemí budovy B polikliniky Kartouzská 204/6, Praha 5 a navýší se nájemné o částku 31.742,50 Kč bez DPH (tj. celkem 1.333.417 Kč bez DPH), s účinností od 1. 8. 2014

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 30.06.2014
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout