Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/998/2014
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 - Mateřské školy zřizované MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na změnu odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2014 ve čtyřech mateřských školách MČ Praha 5 v souladu s upravenou metodikou HMP pro rok 2014 (změna ve výpočtu odpisů po odečtení "zbytkové hodnoty")
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

změny závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku v MŠ pro rok 2014 předložené ředitelkami mateřských škol v souladu s úpravou metodiky HMP pro rok 2014
- Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 snížení z původních 26,6 tis. Kč na 25,6 tis. Kč;
- Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 snížení z původních 227,8 tis. Kč na 216,4 tis. Kč;
- Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 snížení z původních 212,4 tis. Kč na 201,8 tis. Kč;
- Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 z původních 174,8 tis. Kč na 166,1 tis. Kč

při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2014 a převedení těchto prostředků na opravy a udržování a materiál

II.
Ukládá
1. Němcové Lence, Mgr., vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat vedení škol o změně odpisů dlouhodobého majetku v MŠ pro rok 2014
Termín plnění: 30.06.2014
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. informovat vedení škol o změně závazného ukazatele odpisů dlouhodobého majetku v MŠ pro rok 2014
Termín plnění: 30.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout