Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/1006/2014
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., člen rady MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo rámec zákona o zadávání veřejných zakázek.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře" firmu EPLcond a. s., Purkyňova 2873/19a, se sídlem Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 263 46 575 s nabídkovou cenou za celkové plnění díla ve výši 2.858.400 Kč bez DPH, tj. 3.458.664 Kč vč. DPH

2.

smlouvu s firmou EPLcond a. s., Purkyňova 2873/19a, se sídlem Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 263 46 575

3.

finanční krytí smluvního závazku z výdaje "ZŠ Nepomucká – rozšíření kapacity ZŠ a MŠ", ORJ 0451, § 3113, položka 6121, ORG 510061, UZ 10


 

II.
Ukládá
1. Radilovi Jiřímu, Mgr., tajemníku ÚMČ P5
1.1. zajistit podpis smlouvy ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy
Termín plnění: 20.06.2014
2. Brůhové Heleně , Ing., referentce
2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu statutárnímu zástupci MČ
Praha 5
Termín plnění: 25.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout