Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/1002/2014
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2014

Na základě návrhu správní firmy Centra a. s. předkládám návrh na 2. úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. Po těchto úpravách se celkový hospodářský výsledek před zdaněním sníží o 7.174 tis. Kč, tj. 116.340 tis. Kč.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

2. úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. na rok 2014 takto:

stř. 92 J. Plachty - zvýšení nákladů o 4.954 tis. Kč na položce jiné ostatní náklady
stř. 93 Staropramenná - zvýšení celkových nákladů o 4.970 tis. Kč, z toho o 4.720 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč a o 250 tis. Kč na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč.
stř. 95 Poliklinika Barrandov - snížení nákladů o 5.000 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč.
stř. 9166 jednotky MČ Praha 5 v SVJ - zvýšení celkových nákladů o 2.250 tis. Kč, z toho o 1.000 tis. Kč na položce opravy a údržba do 200 tis. Kč a o 1.250 tis. Kč na položce jiné ostatní náklady

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení 2. úpravy plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 25.06.2014
1.2. informovat správní firmu Centra a. s. o provedené úpravě plánu
Termín plnění: 25.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout