Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/996/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Smlouva o provedení stavebních prací a Smlouva o smlouvě budoucí nájemní na prostor sloužící podnikání Plzeňská 167/452 - stavebník a budoucí nájemce Xuan Cuong Nguyen - dle usn. RMČ ze dne 11. 4. 2014

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

smlouvu o provedení stavebních prací na provedení stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 452/902, Plzeňská 167/452, k. ú. Košíře, Praha 5, stavebník Xuan Cuong Nguyen, IČ 280 83 181  

2.

smlouvu o smlouvě budoucí nájemní jako závazku k uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 452/902, Plzeňská 167/452, k.  ú. Košíře, Praha 5, budoucí nájemce Xuan Cuong Nguyen, IČ 280 83 181 

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit podpisy smlouvy o provedení stavebních prací, prostor 452/902 Plzeňská 167/452, stavebník Xuan Cuong Nguyen
Termín plnění: 17.07.2014
1.2. zajistit podpisy smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, prostor 452/902 Plzeňská 167/452, budoucí nájemce Xuan Cuong Nguyen
Termín plnění: 17.07.2014
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout