Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 33/1005/2014
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., člen rady MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5 - Smíchov - vybudování samostatných kotelen v budovách A, B a D"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

...

2.

...

3.

...

II.
Ukládá
1. Radilovi Jiřímu, Mgr., tajemníku ÚMČ P5
1.1. zajistit podpis smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy
Termín plnění: 20.06.2014
2. Brůhové Heleně , Ing., referentce
2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu statutárnímu zástupci
Termín plnění: 25.06.2014
3. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
3.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 20.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout