Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.02.2014  jako řádné
číslo usnesení 10/200/2014
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Připojení se městské části Praha 5 k žalobě sp. zn. 10 A 11/2014 a k žalobě sp. zn. 8 A 26/2012 - stavba Obytný soubor Nová Nikolajka

Přizván JUDr. T. Homola
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

aby městská část Praha 5 uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení sp. zn. 10 A 11/2014 vedeném u Městského soudu v Praze - návrh na zrušení rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, Odboru stavebního a územního plánu ze dne 1. 11. 2013 č.j. MHMP 1300958/2013, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby Obytný soubor Nová Nikolajka), včetně vyjádření se k návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby

2.

zastupování městské části Praha 5 v řízení sp. zn. 10 A 11/2014 vedeném u Městského soudu v Praze advokátní kanceláří BROŽ & SOKOL & NOVÁK s. r. o., se sídlem Sokolská třída 60,120 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 241 96 509, a pověření této advokátní kanceláře poskytováním právních služeb a poradenství souvisejících s tímto řízením

II.
Schvaluje
1.

aby městská část Praha 5 uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení sp. zn. 8 A 26/2014 vedeném u Městského soudu v Praze - návrh na zrušení rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, Odboru stavebního a územního plánu ze dne 12. 12. 2011 č.j. S-MHMP 144725/2011/OST/Če, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby Obytný soubor Nová Nikolajka), včetně vyjádření se k návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby

2.

zastupování městské části Praha 5 v řízení sp. zn. 8 A 26/2014 vedeném u Městského soudu v Praze advokátní kanceláří BROŽ & SOKOL & NOVÁK s. r. o., se sídlem Sokolská třída 60,120 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 241 96 509, a pověření této advokátní kanceláře poskytováním právních služeb a poradenství souvisejících s tímto řízením

III.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. zajistit administrativní a právní úkony vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 13.02.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout