Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

4. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 4/102/2014
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Informace o výsledku valné hromady SSK Future - záměr převzetí haly do majetku MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám informaci o výsledku valné hromady SSK Future ze dne 9. 1. 2014, která schválila záměr převzetí haly do majetku MČ P5.
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

 informaci o výsledku valné hromady SSK Future ze dne 9. 1. 2014, která schválila záměr převzetí haly do majetku MČ P5 a pověřila příslušné osoby dalším jednáním

2.

že se v období od posledního zastupitelstva nepodařilo vyřešit veškeré administrativně, ekonomické a právní otázky spojené s převzetím haly

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. vyřešit veškeré administrativně,ekonomické a právní otázky spojené s převzetím haly a předložení do ZMČ
Termín plnění: 30.04.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout