Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

4. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 4/105/2014
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Uzavření kupní smlouvy pro etapu IV. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že v návaznosti a v mezích usnesení RMČ č. 39/1487/2006 ze dne 3. 10. 2006, usnesení RMČ č. 42/1600/2006 ze dne 17. 10. 2006, usnesení  RMČ č. 43/1614/2006 ze dne 24. 10. 2006, usnesení ZMČ č. 5/8/2007 ze dne 22. 3. 2007, o záměru prodeje, usnesení RMČ č. 60/2148/2013 a č. 60/2149/2013 ze dne 19.12.2013, byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s.r.o., IČ 267 75 468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu pro etapu IV. A. jejímž předmětem je úplatný převod nemovitostí: parc. č. 1992/25, parc. č. 1992/26, parc. č. 1992/27 a parc. č. 1992/28, vše k.ú. Košíře

II.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje pozemků parc. č.  parc. č. 1992/25, parc. č. 1992/26, parc. č. 1992/27 a parc. č. 1992/28, vše k.ú. Košíře, za cenu dle znaleckého posudku č. 3102-112/2013, tj. 9.606.000 Kč, společnosti RS development s. r. o., IČ 267 75 468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25,
PSČ 150 00

III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit prodej nemovitostí dle tohoto usnesení ZMČ Praha 5 ke schválení
Termín plnění: 30.01.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout