Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

4. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 4/104/2014
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. A., III. B., IV. A. a IV. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že dne 20. 12. 2013 byl zveřejněn záměr č. 102/2013 MČ P5 uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. B., Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. A. a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o. a dne 15. 1. 2014 byl zveřejněn záměr č. 02/2014 uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. A.

II.
Souhlasí
1.

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o., IČ 267 75 468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, v souvislosti s realizací prodeje pozemků prostřednictvím vložené kupní smlouvy, a to pozemků parc. č. 1161/4 a parc. č. 1161/5, které vznikly oddělením na základě GP č. 1877-1043/2013 od pozemku parc. č. 1161/1,  parc. č. 1166 (a na něm stojící budovy bez čp/če), parc. č. 1167, parc. č. 1168, parc. č. 1160/2, který vznikl oddělením na základě GP č. 1877-1043/2013 od pozemku parc. č. 1160  (a na něm stojící budovy bez čp/če), a parc. č. 2020/2, vše k.ú. Košíře, v rámci realizace Urbanistické studie Praha – Nové Košíře

2.

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o., IČ 267 75 468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, v souvislosti s realizací prodeje pozemků prostřednictvím vložené kupní smlouvy, a to pozemků parc. č. 1197, parc. č. 1198, parc. č. 1199 a parc. č. 2002/4, vše k. ú. Košíře, v rámci realizace Urbanistické studie Praha – Nové Košíře

3.

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o., IČ 267 75 468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, v souvislosti s realizací prodeje pozemků prostřednictvím vložené kupní smlouvy, a to pozemků parc. č. 1992/25, parc. č. 1992/26, parc. č. 1992/27 a parc. č. 1992/28, vše k. ú. Košíře, v rámci realizace Urbanistické studie Praha – Nové Košíře

4.

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o., IČ 267 75 468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, v souvislosti s realizací prodeje pozemků prostřednictvím vložené kupní smlouvy, a to pozemků parc. č. 1311 a parc. č. 1315, vše k. ú. Košíře, v rámci realizace Urbanistické studie Praha – Nové Košíře

III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit Dodatky dle tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 30.01.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout