Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

4. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 4/101/2014
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Návrh na Ukončení spolupráce se společností CLANROY a. s. z důvodu insolvenčního řízení a žádosti této společnosti

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

insolvenci společnosti CLANROY a. s., žádost této společnosti  o ukončení smluvního vztahu  a nečinnosti této společnosti vůči MČ Praha 5

II.
Schvaluje
1.

ukončení spolupráce se společností CLANROY a. s. z důvodu insolvenčního řízení a žádosti firmy CLANROY a. s. o ukončení smluvního vztahu

2.

schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb č. 0013/0/ZOBP/12 ze dne 19. 12. 2012 uvedenou v příloze tohoto materiálu

III.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. svolat komisi pro otvírání obálek s přihláškami na odkoupení za účelem otevření obálek s přihláškami a zaslání informačních dopisů či telefonické kontaktování všech uchazečů s informací o možnosti zpětvzetí přihlášek a vrácení jistot
Termín plnění: 27.01.2014
2. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
2.1. zajistit uzavření dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb č. 0013/0/ZOBP/12 ze dne 19. 12. 2012
Termín plnění: 28.01.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout