Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

50. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 50/1720/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Rozpočtové opatření na zajištění financování projektu regulace dopravy v klidu na vybraném území

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zajištění financování projektu provedením rozpočtového opatření, spočívajícího v převodu finančních prostředků v podkapitole 0924 ve výši 2.078 tis. Kč z § 6171 pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení), v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. a) na položky:  • ORJ 0924 § 6171, pol. 5137 (drobný hmot. dlouh. majetek)            670 tis. Kč


§ 6171, pol. 5139 (nákup materiálu jn.)                           675 tis. Kč


§ 6171, pol. 5169 (nákup ostatních služeb)                     185 tis. Kč


§ 6171. pol. 5172 (programové vybavení)                       290 tis. Kč


§ 6171, pol. 6111 (programové vybavení)                       185 tis. Kč


§ 6171, pol. 6112 (ocenitelná práva)                                  73 tis. Kč

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu 1
Termín plnění: 15.11.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout