Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

50. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 50/1725/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentu ,,Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 - 2020"

Radě MČ Praha 5 předkládám vyjádření k materiálu - Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentu "Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 - 2020", které bylo doručeno doručeno Mgr.Janyškové, protidrogové koordinátorce MHMP dne 22. 10. 2013
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

s dokumentem „Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 – 2020“

II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu, Ing., starostovi MČ P5
1.1. informovat primátora MHMP o stanovisku MČ Praha 5 k dokumentu "Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2013 - 2020"
Termín plnění: 05.11.2014
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout