Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

50. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 50/1723/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Projekt Příběhy našich sousedů - smlouva o spolupráci

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na spolupráci formou finanční spoluúčasti v projektu Příběhy našich sousedů, který je zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ a pedagogické pracovníky působí na školách MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

spolupráci formou finanční spoluúčasti na projektu Příběhy našich sousedů, jehož realizace je vymezena obdobím říjen 2013 až únor 2014 a je zaměřena na žáky 2. stupně ZŠ a pedagogické pracovníky působící na školách MČ Praha 5

2.

finanční krytí v celkové výši 140 tisíc Kč převodem finančních prostředků z podkap. 0440, z § 3421, položka 5169 (vánoční akce pro děti) do podkap. 0640, § 3399, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením

3.

smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Post Bellum, o. s.,
Na Hřebenkách 82/2909, 150 00 Praha 5, IČ 26548526  

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s OŠKS zajistit uzavření smlouvy mezi MČ Praha 5 a Post Bellum, o.s., dle předloženého návrhu
Termín plnění: 15.11.2013
1.2. ve spolupráci s OŠKS a OEK zajistit proplacení finanční spoluúčasti v celkové výši 140 tisíc Kč ve dvou splátkách dle smlouvy
Termín plnění: 16.12.2013
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 08.11.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout