Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

50. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 50/1722/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Informace o vypovězení stávajících smluvních vztahů Odboru správy veřejného prostranství ÚMČ Praha 5 vztahujících se k údržbě zeleně a úklidovým pracím na území MČ Praha 5 v návaznosti na rámcovou smlouvu č. 0008/0/OSP/13

V návaznosti na usnesení RMČ Praha 5 č. 20/790/2013 ze dne 21. 5. 2013 je RMČ Praha 5 předkládána informace o vybraných smluvních vztazích OSP ÚMČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informace Odboru správy veřejného prostranství ÚMČ Prahy 5 o vypovězení stávajících smluvních vztahů, vztahujících se k údržbě zeleně a úklidovým pracím na území MČ Praha 5 a k rámcové smlouvě č. 0008/0/OSP/13 uzavřené s firmou Centra, a. s. dne 22. 4. 2013, dle přílohy tohoto usnesení 

			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout