Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

50. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 50/1721/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, nám. 14.října 11, Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám výsledek výběrového řízení, konaného dne 23.10.2013 na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, nám. 14.října 11, Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci,
nám. 14. října 11, Praha 5

II.
Jmenuje
1.

v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 písm. e) zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, jakož i v souladu s § 94 odst. 2 písm. g) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a dále v souladu s ustanovením čl. III. odst.1 úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, ze dne 28.3.2013 na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, nám. 14.října 11, Praha 5 - PhDr. Helenu Volechovou s účinností od 1.1.2014

III.
Schvaluje
1.

platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, nám. 14.října 11, Praha 5 s platností od 1.1.2014 ( viz. neveřejná příloha č. 1)

IV.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1. ve spolupráci s OSK seznámit PhDr. Helenu Volechovou s usnesením Rady MČ Prahy 5 o výsledku výběrového řízení
Termín plnění: 06.11.2013
1.2. předložit jmenování ředitelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, nám. 14.října 11, Praha 5 k podpisu starostovi MČ Praha 5, Ing. Miroslavu Zelenému
Termín plnění: 06.11.2013
1.3. předložit platový výměr ředitelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci s platností od 1.1.2014 k podpisu starostovi MČ Praha 5, Ing. Miroslavu Zelenému
Termín plnění: 06.11.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout