Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

50. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 50/1728/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Podnikatel a živnostník roku 2013 na Praze 5 a záštita starosty Ing. Miroslava Zeleného a radního Marka Kukrle

Radě MČ Praha 5 předkládám zajištění akce Podnikatel a živnostník roku 2013 na Praze 5, která se uskuteční 28. 11. 2013 od 19 hodin v Paspově sále v budově pivovaru Staropramen.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záštitu starosty Ing. Miroslava Zeleného a radního Marka Kukrle nad akcí Podnikatel a živnostník roku 2013 na Praze 5, která se bude konat 28. 11. 2013 od 19 hodin v Paspově sále v budově pivovaru Staropramen

2.

finanční prostředky  na  celkovou produkci akce ve výši
199 900 Kč bez DPH ( 241 879 Kč včetně DPH), které budou  čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013, z podkapitoly 0601, § 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 5169 nákup ostatních služeb - viz. přiložená nabídka

3.

finanční prostředky na pohoštění ve výši 154 000 Kč včetně DPH,  které bude zajištěno společností F&B Centrum s. r. o., Nádražní 84/43, Praha 5, IČ 27929736, budou  čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013,  z podkapitoly 0601,
§ 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 5175 pohoštění. Finanční prostředky do  výše 10 000 Kč na zajištění hostesek společností GYNA s. r. o., Na Kopci 185, Pardubice IČ 27495540 budou  čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013,  z podkapitoly 0601,
§ 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položka 5169 nákup ostatních  služeb.

4.

převedení finančních prostředků  nevyčerpaných z podnikatelských grantů ve výši 80 000 Kč v rámci podkapitoly 0601, z § 2141 vnitřní obchod, položka 5221 neinvestiční transfery  o. p. s.  na  § 3399 ostatní záležitosti kultury, sdělovacích prostředků a církví, položka 5169 nákup ostatních služeb

5.

komisi, která vybere tři  vítězné subjekty z nominovaných v každé kategorii a to ve složení
předseda: radní Marek Kukrle,
členové: zastupitelka PhDr Marie Hakenová - Ulrichová a
1. zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., vedoucí Odboru propagace a protokolu
1.1. organizační zajištění akce a zajištění podpisů na objednávkách souvisejících s akcí Podnikatel a živnostník roku 2013
Termín plnění: 14.11.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout