Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

50. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 50/1724/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor školství, kultury a sportu ÚMČ Praha 5"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor školství, kultury a sportu ÚMČ Praha 5" advokátní kancelář FELIX A SPOL., s. r. o., U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, IČ 276 14 832, s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za jednu hodinu poskytnutých právních služeb ve výši 2.300 Kč bez DPH, tj. 2.783 Kč vč. DPH. Maximálně přípustná celková výše zakázky je 1.000.000 Kč bez DPH, tj. 1.210.000 Kč včetně DPH

2.

finanční krytí akce v celkové výši 1.210.000 Kč vč. DPH z podkapitoly 0912, § 6171, pol. 5166 - konzultační, poradenské a právní služby

3.

smlouvu o dílo s vybraným uchazečem advokátní kanceláří FELIX A SPOL., s. r. o., U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, IČ 276 14 832

II.
Ukládá
1. Ženatému Jiřímu, Ing., vedoucímu ZOJ veřejných zakázek
1.1. zajistit podpis smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy
Termín plnění: 06.11.2013
2. Kulíškové Kateřině, Mgr.
2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu starostovi
Termín plnění: 15.11.2013
			Poměr hlasování: 4/0/0
		


					
Vytisknout