Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2087/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Projekt "Hurá na lyže"

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

realizaci sportovně vzdělávacího projektu "Hurá na lyže"

2.

vystavení objednávky č. 0088/OSS/2013 na sportovní klub SK DNF, Modřanská 53/1151, 147 00 Praha 4, IČ 22850040, na poradenství a organizační služby spojené s uskutečněním sportovně-vzdělávacího projektu "Hurá na lyže", který je určen dětem základních škol zřízených MČ Praha 5, za cenu včetně DPH 217. 800 Kč.

3.

finanční krytí v celkové výši 217. 800 Kč včetně DPH z podkapitoly 0938, § 6171, položka 5166.

II.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. předložit statutárnímu zástupci MČ Praha 5 schválenou objednávku k podpisu.
Termín plnění: 20.12.2013
2. Kulíškové Kateřině, Mgr.
2.1. informovat o uskutečnění akce ředitele všech základních škol MČ Praha 5.
Termín plnění: 20.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout