Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2086/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Záměr dostavby a převzetí přetlakové haly v areálu ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí, Praha 5

Radě městské části Praha 5 předkládám k odsouhlasení projektový záměr dostavby a převzetí přetlakové haly v areálu ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí, Praha 5. Uskutečněním tohoto plánu vznikne sportovní areál, který poskytne sportovní vyžití nejen florbalistům, kteří v současnosti halu využívají, ale umožní realizovat také sportovní činnosti dětí a mládeže z lokalit MČ Praha 5.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se záměrem převzetí přetlakové haly (X3M Aréna) v areálu ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí do majetku MČ Praha 5 za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni ve prospěch SSK Future (popř. nástupnické organizaci), spočívajícím v možnosti užívat halu pro sportovní účely.

2.

se záměrem dobudovat klubové a sociální zázemí do tzv. kolaudačního minima do 30. 6. 2014

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit návrh záměru převzetí přetlakové haly a dobudování jejího zázemí ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5.
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout