Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2085/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Změny platových výměrů ředitelů základních škol a mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh změn příplatků za vedení a platových postupů v průběhu roku 2014 u ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 (viz neveřejné přílohy) v souladu s platnými právními předpisy a s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

změny příplatků za vedení u ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5  (viz neveřejná příloha č. 1) v souladu s  platnými právními předpisy a s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)" od 1. 1. 2014 

2.

změny platových výměrů ředitelů/ředitelek základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5 v průběhu roku 2014 (neveřejná příloha č. 2) v souladu s platnými právními předpisy a s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"

3.

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, neveřejnost příloh tohoto materiálu 

II.
Ukládá
1. Kulíškové Kateřině, Mgr.
1.1. předložit k podpisu starostovi MČ Praha 5 schválené platové výměry ředitelů/ředitelek základních škol a mateřských škol
Termín plnění: 31.12.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout