Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2078/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodloužení platnosti Memoranda o smluvních vztazích mezi městskou částí Praha 5 a společností CENTRA a. s.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 9 k Memorandu o smluvních vztazích mezi MČ Praha 5 a společností CENTRA a. s., kterým se prodlužuje platnost Memoranda do 31. 1. 2014

2.

znění Dodatku č. 9 k Memorandu o smluvních vztazích mezi MČ Praha 5 a společností CENTRA a. s., kterým se prodlužuje platnost Memoranda do 31. 1. 2014

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit starostovi k podpisu Dodatek č. 9 k Memorandu mezi MČ Praha 5 a spol. CENTRA, a. s.
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout