Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2077/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Změny v komisích RMČ Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Odvolává
1.

Mgr. Radku Havlinovou na vlastní žádost z funkce předsedy komise kulturní

2.

Mgr. Dianu Bubníkovou na vlastní žádost z funkce předsedy komise sportu

3.

Mgr. Jana Hlaváčka na vlastní žádost z komise životního prostředí

4.

M. Kukrle z komise zahraniční spolupráce a EU fondy

II.
Jmenuje
1.

Mgr. Radku Havlinovou místopředsedkyní komise kulturní

2.

Ing. Richarda Kopáčka předsedou komise kulturní

3.

Mgr. Radku Havlinovou předsedkyní komise sportu

4.

Mgr. Radku Havlinovou členem komise zahraniční spolupráce a EU fondy

5.

Mgr. Radku Havlinovou členem komise životního prostředí

6.

Mgr. Dianu Bubníkovou místopředsedkyní komise sportu

III.
Ukládá
1. Radilovi Jiřímu, Mgr., tajemníku ÚMČ P5
1.1. provést všechny administrativní úkony spojené s výše uvedeným rozhodnutím
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout