Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2081/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Nadační fond Pragae quinta regione změny v orgánech Nadačního fondu Pragae quinta regione

Radě městské části Praha 5 předkládám návrh na změny a doplnění správní rady Nadačního fondu Pragae quinta regione
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

rezignaci Simony Chytrové na funkci místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu Pragae quinta regione ke dni 3. 12. 2013

2.

návrh správní rady nadačního fondu Pragae quinta regione na jmenování  Mgr. Diany Bubníkové členem správní rady Nadačního fondu Pragae guinta regione

3.

návrh správní rady Nadačního fondu Pragae quinta regione na jmenování Mgr. Jana Hlaváčka revizorem Nadačního fondu Pragae quinta regione

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit návrh předložených změn ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 17.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout