Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2079/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"

Předkládám k projednání návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu č. 6 (ev. č. 5) ve 3. podlaží domu na adrese ... " dle přílohy tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit podpis "Dohody o skončení nájmu bytu" statutárním zástupcem MČ Praha 5
Termín plnění: 27.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout