Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2080/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Smlouva na dodávku programového produktu evidence majetku WIN EMA od společnosti Gordic s. r. o.

Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

původní smlouvu na dodávku programového produktu evidence majetku WIN EMA č. 26/99 (PID GORDP000HGS8) uzavřenou v r. 1999

II.
Schvaluje
1.

smlouvu na dodávku programového produktu evidence majetku WIN EMA mezi MČ Praha 5 a společností Gordic s. r. o.

2.

finanční krytí Smlouvy na dodávku programového produktu evidence majetku WIN EMA ve výši 23.142 Kč včetně DPH bude zajištěno z podkapitoly 0924, §6171, položka 5172 (Programové vybavení)

III.
Ukládá
1. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
1.1. předložit statutárnímu zástupci k podpisu Smlouvu na dodávku programového produktu evidence majetku WIN EMA
Termín plnění: 20.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout