Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2089/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Rozšíření předmětu nájmu o sklepní prostory o celkové výměře 172,48 m2 pro společnost BEVI STAV - CZ a. s., nájemce části objektu nám. Kinských 741/6, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

rozšíření předmětu nájmu o sklepní prostory o celkové výměře 172,48 m2, za roční nájemné ve výši 31.046,40 (tj. celkové nájemné 1.031.046,40 Kč), pro společnost BEVI STAV - CZ a. s., IČ 243 09 184, a to formou uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 7. 2013

2.

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 7. 2013, který tvoří přílohu tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout