Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2088/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Žádost Pavla Hurta, a společnosti NATO-PRAHA spol. s r. o., nájemců NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5 o prodloužení doby nájmu o jeden rok, a to v souladu s ustanovením NS a na základě vyvěšeného záměru

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2014 s účinností od 1. 1. 2014, formou uzavření Dodatku č. 2 k NS ze dne 9. 6. 2005, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s  Pavlem Hurtem, IČ 112 53 908, na pronájem NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5, za účelem provozování skladu a úložných prostor 

2.

Dodatek č. 2 k NS ze dne 9. 6. 2005, ve znění dodatku č. 1, který tvoří přílohu tohoto materiálu

3.

prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2014 s účinností od 1. 1. 2014, formou uzavření Dodatku č. 3 k NS ze dne 1. 3. 2000, ve znění dodatku č. 1. - 2., uzavřené se společností   NATO-PRAHA spol. s r. o., IČ 471 17 737, na pronájem NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5, za účelem provozování skladu

4.

Dodatek č. 3 k NS ze dne 1. 3. 2000, ve znění dodatku č. 1. - 2., který tvoří přílohu tohoto materiálu

5.

prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2014 s účinností od 1. 1. 2014, formou uzavření Dodatku č. 2 k NS ze dne 7. 4. 2005, ve znění dodatku č. 1., uzavřené se společností NATO-PRAHA spol. s r. o., IČ 471 17 737, na pronájem NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5, za účelem provozování skladu

6.

Dodatek č. 2 k NS ze dne 7. 4. 2005, ve znění dodatku č. 1., který tvoří přílohu tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout