Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2071/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2013 o účelové transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

přijetí účelových transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy v období od 18. 12. 2013 do 31. 12. 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

navýšení a snížení objemu rozpočtu příjmů městské části Praha 5 o účelové transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

navýšení a snížení objemu rozpočtu výdajů městské části Praha 5 o účelové transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.
Pověřuje
1.

Ing. Zdenka Pechara, ved. Odboru ekonomického


aktualizací přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení dle skutečně přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy v období od 18. 12. 2013 do 31. 12. 2013 dle bodu I. tohoto usnesení


 

III.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín plnění: 31.12.2013
1.2. informovat Radu MČ Praha 5 o provedených rozpočtových úpravách
Termín plnění: 14.01.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout