Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2075/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 - Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na změnu odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2013 v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 z důvodu pořízení infrasauny v MŠ pro děti z původních 156,7 tis. Kč na 159,8 tis. Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

navýšení odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2013 v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 z původních 156,7 tis. Kč na 159,8 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2013

II.
Ukládá
1. Kulíškové Kateřině, Mgr.
1.1. informovat vedení školy o navýšení odpisů
Termín plnění: 23.12.2013
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. informovat vedení školy o změně závazného ukazatele
Termín plnění: 23.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout