Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1964/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Svornosti 1, č. p. 1497 - záměr prodeje půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům a stavebníkům

Záměr prodeje a návrh Dohody o narovnání dle Zásad prodeje bytů MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr prodeje bytové jednotky ... rozšířené do půdního prostoru včetně podílu o velikosti 1482/11927 na spol. částech budovy č. p. 1497 a pozemku parc. č. 540 (zastavěná plocha), vše k. ú. Smíchov, Praha 5, na adrese Svornosti 1497/1 oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu ... dle Statutu... a Zásad prodeje bytů MČ Praha 5 za cenu 3.054.179 Kč ( vyrovnání závazku MČ Praha 5 vůči stavebníkovi ve výši 996.929 Kč, doplatek kupní ceny při uzavření kupní smlouvy 2.057.250 Kč)

2.

dohodu o narovnání, týkající se vypořádání vložených investic oprávněnými nájemci ... do rekonstrukce bytové jednotky č. 1497/12 včetně rozšíření do půdních prostor v domě č.p. 1497 Svornosti č.o. 1, k. ú. Smíchov

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. seznámit se záměrem a podmínkami prodeje b.j. 1497/12, k.ú. Smíchov realitní kancelář Centru a. s.
Termín plnění: 15.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout