Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1969/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 479, k. ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 37 dohodou k 31. 12. 2013

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

ukončení nájmu nebytového prostoru - ateliéru (ev. č. 904) o výměře 26,2 m2 užívaného na základě nájemní smlouvy č. 2/2003 ze dne 10. 2. 2003, ve znění pozdějších dodatků v suterénu nemovitosti č. p. 479, k. ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 37, Praha 5 s nájemcem ... , bytem ... dohodou ke dni 31. 12. 2013

2.

Dohodu o skončení nájmu NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5, s nájemcem MgA. Jitkou Petrovou dle přílohy 

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dohody o skončení nájmu NP Janáčkovo nábř. 37/479 s MgA. Jitkou Petrovou
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout