Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1970/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Uzavření Dodatku č. 1 k NS na NP U Královské louky 5/918, nájemce Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, udělení souhlasu s podnájmem

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 41/0/ZOOA/13 ze dne 8. 10. 2013 sjednané s nájemcem - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace, IČ 70108374, na NP U Královské louky 5/918, Praha 5, kterým se uděluje souhlas s přenecháním části prostor jiným subjektům do krátkodobého podnájmu

2.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 41/0/ZOOA/13 ze dne 8. 10. 2013 na NP U Královské louky 5/918, Praha 5, nájemce Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, přísp. organizace    

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatku č. 1 s nájemcem CSOP - NP U Královské louky 5/918
Termín plnění: 20.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout