58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1954/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1126 a 1127 Zahradníčkova 18 a 20, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na domě-dvojbloku č. p. 1126 a 1127, pozemcích parc. č. 1935/5 a 1935/4 (zastavěná plocha) a podílu na pozemku 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka, oprávněnému nájemci
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na domě -dvojbloku č. p. 1126 a 1127, Zahradníčkova 18 a 20, pozemcích parc. č. 1935/5 a 1935/4 (zastavěná plocha) a podílu na pozemku 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka, oprávněnému nájemci bez splátek a bez slev takto:
 
... datum převzetí závazné nabídky: 8. 7. 2013
datum akceptace nabídky: 22. 11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domů a pozemků: 477/19541
velikost podílu na souvisejícím pozemku: 477/106729
velikost bytu:  2+kk  47,7 m2
kupující: ... celková kupní cena: 726.253 Kč

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. 1126/06 v domě-dvojbloku čp. 1126 a 1127 Zahradníčkova 18 a 20, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci, ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0