Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1954/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1126 a 1127 Zahradníčkova 18 a 20, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na domě-dvojbloku č. p. 1126 a 1127, pozemcích parc. č. 1935/5 a 1935/4 (zastavěná plocha) a podílu na pozemku 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka, oprávněnému nájemci
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na domě -dvojbloku č. p. 1126 a 1127, Zahradníčkova 18 a 20, pozemcích parc. č. 1935/5 a 1935/4 (zastavěná plocha) a podílu na pozemku 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka, oprávněnému nájemci bez splátek a bez slev takto:
 
... datum převzetí závazné nabídky: 8. 7. 2013
datum akceptace nabídky: 22. 11. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domů a pozemků: 477/19541
velikost podílu na souvisejícím pozemku: 477/106729
velikost bytu:  2+kk  47,7 m2
kupující: ... celková kupní cena: 726.253 Kč

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. 1126/06 v domě-dvojbloku čp. 1126 a 1127 Zahradníčkova 18 a 20, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci, ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout