Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1953/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Návrh na pronájem volného bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem volného bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+k.k., standardní kvality, 3. NP, na adrese Plzeňská 2076/174, Praha 5, k. ú. Smíchov, s  ... (zařazen do evidence žadatelů ze sociálních důvodů), na dobu určitou půl roku, s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 12. 2013, za nájemné ve výši 119/Kč/m2/měs., bez notářského zápisu a bez úhrady kauce

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 12.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout