Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1951/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření a užití díla č. 0009/2/OVV/11 - zajištění fotodokumentace pro ÚMČ Praha 5 v roce 2014

Radě MČ Praha 5 předkládá návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o vytvoření a užití díla 0009/2/OVV/11 s fotografem Michalem Fairaizlem. Předmětem smlouvy je zajištění fotodokumentace při akcích pořádaných MČ Praha 5 v roce 2014.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Dodatek č. 3 ke smlouvě 0009/3/OVV/11 s fotografem Michalem Fairaizlem, se sídlem Valentova 1744/4/149 00 Praha 4,
IČ 16491408

2.

finanční prostředky ve výši 16.000 Kč měsíčně bez DPH (není plátce DPH) budou čerpány z rozpočtu pro rok 2014, z podkapitoly 0601, § 3319 ostatní záležitosti kultury, položka 5169 nákup ostatních služeb

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., vedoucí Odboru propagace a protokolu
1.1. zajistit podpis Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 0009/2/OVV/11
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout