Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1963/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Významná pietní místa a kladení věnců

Radě MČ Praha 5 předkládám seznam významných pietních míst, který byl v roce 2012 vypracován ve spolupráci s tajemnicí Českého svazu bojovníků za svobodu Marií Tykalovou, a na kterých se uskuteční pietní akty i v roce 2014. Pietní věnce, kytice a služby s tím spojené zajistí firma Studio Floren, s. r. o.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

přiložený seznam významných pietních míst, vypracovaný v roce 2012 ve spolupráci s tajemnicí Českého svazu bojovníků za svobodu Marií Tykalovou, která budou uctěna vzpomínkou s pietním věncem nebo kyticí i v roce 2014

2.

dodání pietních věnců, kytic a služeb s tím spojených do výše 150 000 Kč společností Studio Floren s. r. o., se sídlem Na Okraji 331/45, 162 00 Praha 6, IČ 264 92 725, finanční prostředky budou  čerpány z podkapitoly 0601, § 3326 položka 5169

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., vedoucí Odboru propagace a protokolu
1.1. organizační zajištění pietních aktů v roce 2014 dle harmonogramu pietních míst
Termín plnění: 31.12.2014
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout